Świetlica

Serdecznie zapraszamy do szkolnej świetlicy naszych uczniów.
Świetlica szkolna rusza od pierwszej soboty października zaraz po zajęciach szkolnych o godz.: 12:30 Cena za uczestnictwo w świetlicy nie jest włączana w czesne za szkołę.
Świetlica jest dodatkowo płatna i wynosi F8 za godz. Płatne w każdą sobotę, w danym dniu w sekretariacie szkoły. Z regulaminem i funkcją świetlicy zapoznacie się Państwo wchodząc w zakładkę: Regulamin świetlicy Zachęcamy i zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu.

Kącik muzyczny / chórek szkolny

„Nie słuchamy muzyki wyłącznie uszami. To co słyszymy, rezonuje w całym naszym ciele, w mózgu i sercu.”
Emil Jaques-Dalcroze

Pomysł stworzenie kącika muzycznego / szkolnego chórku, powstał z potrzeby dzielenia się z dziećmi i młodzieżą radością z „wykonywania muzyki”
Zajęcia te maja na celu uwrażliwiania na piękno muzyki ogólnopojętej a także pokazanie, że muzyka otacza nas z każdej strony i że sami jesteśmy w stanie „muzykę tworzyć” poprzez dźwięk i śpiew.
Podczas naszych spotkań, przygotowujemy piosenki i pieśni, które będą wykorzystywane podczas różnych szkolnych uroczystości i eventów.
Chcielibyśmy zaszczepić fascynacje muzyką i śpiewem dzieci i młodzież nie tylko naszej szkoły.
Muzyka i śpiew mają zarówno walory estetyczne, ale także edukacyjne.
Praktykowanie rozwija kompetencje społeczne, językowe, motoryczne.
Dlatego Kącik Muzyczny to muzyka, śpiew, rytmika i kształcenie słuchu.
Ale przede wszystkim to mile i twórczo spędzany czas.

Chętne dzieci, również te, które nie uczęszczają do naszej szkoły- już dziś zapraszamy do naszej „paczki” . Tu nigdy miejsca nie zabraknie 🙂

Koszt godzinnych zajęć dla dzieci spoza szkoły £ 8 / h

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
Wisława Szymborska


Naszym celem jest promowanie , zachęcanie do czytania i przybliżanie dzieciom literatury polskiej, poprzez wspólne, głośne czytanie książek, które pobudza wyobraźnię.
Stały kontakt z książką, w wesołej i przyjaznej atmosferze obcowania z rówieśnikami, pozwala kształtować nawyk czytania.
Udział w naszych zajęciach pozwoli dziecku opanować umiejętność słuchania ze zrozumieniem, pomoże w przyswajaniu polskich słów, nauczy współdziałać w sytuacjach zabawowo-zadaniowych oraz umożliwi realizację własnych pomysłów np. plastycznych.

Wszyscy uczestnicy KMC otrzymują Karty Małego Czytelnika, a za udział w każdych zejęciach, otrzymają naklejkę.
Za każde 6 nazbieranych naklejek Mali Klubowicze dostają Nagrody 🙂

Do Klubu Małego czytelnika, zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 8 lat, zarówno uczniów naszej szkoły jak i spoza niej 🙂

Koszt godzinnych zajęć to jedyne £ 5/ h

Obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona!!!

Warsztaty plastyczne/ manualne / sensoryczne

Spotkania podczas warsztatów uwzględniają kontaktowanie dzieci z różnorodnymi bodźcami, które dają im nowe doznania, wrażenia i przeżycia, wzbogacają ich wcześniejsze doświadczenia.
Uwrażliwiają dzieci na wartości wizualne, a w toku samodzielnych doświadczeń pobudzają do myślenia, rozwijają wyobraźnię.
Stawiamy na dziecięcą inwencję , twórczośc i pomysłowość, pokazując tym samym, że nie istnieje tylko jeden dobry sposób na wykonanie jakiegoś zadania.

Zajęcia manualne maja ogromny wpływ na prace mózgu.
Nie tylko dostarczają zabawy i satysfakcji, ale w rzeczywistości przyczyniają się także do wytwarzania endorfin, zmniejszając tym samym poziom stresu i lęku.
To także świetny sposób na zmniejszenie stresu oraz pracę nad swoimi umiejętnościami, koncentracją i spokojem.

Dzięki adaptacji sensorycznej dziecko jest w stanie odpowiadać na bodźce świata zewnętrznego, które będą kluczem do poznawania świata.
Zajęcia sensoryczne to przede wszystkim edukacyjna zabawa, dostarczająca optymalną ilość kontrolowanych wrażeń dotykowych, przedsionkowych i propriocepcyjnych (czyli odpowiedzialnych za orientację własnego ciała)
Zajęcia sensoryczne to skuteczny i efektowny sposób na zniwelowanie dysfunkcji w zakresie rozwoju dziecka:
* problemów z nauką
* niechęcią do aktywności fizycznej
* przebodźcowaniem i nadpobudliwością,
* nieprawidłową koordynacja wzrokowo-ruchową
* wybrednością w zakresie żywienia i zapachów.

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 10 lat

Koszt godzinnych zajęć to £ 8 dla uczniów szkoły
oraz £ 10 dla dzieci spoza naszej szkoły.

Obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona!!!

Zapraszamy do Nas!!!

tel: 07759 354448, mail: polskaszkolawoking@gmail.com