Misja szkoły

wzajemny szacunek

„Kochajcie Ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”

                                                                            Witold Pilecki

Misją naszej szkoły jest nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu oraz moralności i kultury osobistej.
KŁADZIEMY DUŻY NACISK NA POTRZEBY INDYWIDUALNE KAŻDEGO UCZNIA.
Kultywowanie tradycji i kultury polskiej, promowanie jej nie tylko wśród uczniów i rodziców naszej szkoły ale także wśród lokalnej społeczności.
Rozwijanie i wzmacnianie w uczniach pozytywnych cech jego osobowości, co prowadzi do budowania pewności siebie.
Uświadamianie, że nauka to nie tylko książki ale przede wszystkim świetna zabawa.
Wzbudzanie w młodym człowieku szacunku do samego siebie i innych oraz otaczającego go świata.
Uczymy otwartości nie tylko na świat, ale także na potrzeby drugiego człowieka.