kluby pozalekcyjne

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rodziców nie tylko naszej szkoły, zapraszamy naszych uczniów oraz wszystkich chętnych spoza szkoły, do skorzystania z naszych warsztatów, kursów i kółek zainteresowań :

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W trosce o rozwój emocjonalny dzieci, nasza szkoła oferuje Trening Umiejętności Społecznych prowadzony przez certyfikowaną trenerkę TUS , panią Kamilę Samson.
Trening obejmuje całoroczny cykl zajęć edukacyjnych w ramach których uczestnicy będą nabywać różne umiejętności ułatwiające radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych.
Trening Umiejętności Społecznych ma na celu uposażyć twoje dziecko w umiejętności, które pomagają właściwie reagować na własne emocje, radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz dobrej współpracy w grupie.

Zajęcia odbywają się w soboty od 13:00 do 13:50 w małych 4-osobowych grupach
Koszt £ 25
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: polskaszkolawoking@gmail.com

ŚWIETLICA SZKOLNA

W związku z tym, że część naszych rodziców, nie zawsze może przyprowadzać do szkoły bądź odbierać punktualnie dzieci ze szkoły, zapraszamy takich uczniów do szkolnej świetlicy już od godz: 8:30 oraz bezpośrednio po zajęciach do czasu odbioru przez rodziców.
Koszt to £ 5 każde 30 min.

Każdy rodzic zapisujący swoje dziecko na świetlicę, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Świetlicy.

CHÓREK / WARSZTATY ŚPIEWU

„Nie słuchamy muzyki wyłącznie uszami. To co słyszymy, rezonuje w całym naszym ciele, w mózgu i sercu.”
Emil Jaques-Dalcroze


Zapraszamy już od 7 roku życia, zarówno dziewczynki jak i chłopców, lubiących nie tylko śpiewać.
Warsztaty ze śpiewu zapewniają:
– podstawowe zagadnienia wokalne ( otwieranie ust,praca języka, oddychanie,trafianie w dźwięk…)
– emisja głosu, panowanie nad głosem
– artykulacja-psychologia głosu
– ćwiczenia dykcyjne


Pomysł stworzenia warsztatów śpiewu/chórku, powstał z potrzeby dzielenia się z dziećmi i młodzieżą radością z „wykonywania muzyki”
Zajęcia te maja na celu uwrażliwianie na piękno muzyki ogólnopojętej a także pokazanie, że muzyka otacza nas z każdej strony i że sami jesteśmy w stanie „muzykę tworzyć” poprzez dźwięk i śpiew.
Podczas naszych spotkań, przygotowujemy piosenki i pieśni, które będą wykorzystywane podczas różnych szkolnych uroczystości i eventów.
Chcielibyśmy zaszczepić fascynacje muzyką i śpiewem dzieci i młodzież nie tylko naszej szkoły.
Muzyka i śpiew mają zarówno walory estetyczne, ale także edukacyjne.
Praktykowanie rozwija kompetencje społeczne, językowe, motoryczne.
Dlatego Chórek/ Warsztaty śpiewu to muzyka, śpiew, rytmika i kształcenie słuchu.
Ale przede wszystkim to mile i twórczo spędzany czas.

Chętne dzieci, również te, które nie uczęszczają do naszej szkoły- już dziś zapraszamy do naszej „paczki” . Tu nigdy miejsca nie zabraknie 🙂

Zajęcia odbywają się w soboty od godz 13:00 do 14:00
Koszt £ 12
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: polskaszkolawoking@gmail.com

KLUB HISTORYCZNY / Historyczny zawrót głowy

Zapraszamy uczniów naszej szkoły oraz wszystkie chętne dzieci od 10 r.ż do udziału w warsztatach historycznych w naszej szkole.
Celem warsztatów historycznych jest pokazanie historii Polski, dostosowanej do potrzeb uczniów i osób spoza naszej szkoły od 10 r.ż.
Osoby uczestniczące w warsztatach historycznych, będą mogły aktywnie wypełniać przestrzeń dyskusyjną. Celem zajęć nie jest upolitycznianie światopoglądu młodych odbiorców ale przedstawienie udokumentowanych i zanalizowanych danych i faktów oraz dyskusja.
Treść warsztatów oparta jest na ogólnodostępnych źródłach naukowych i historycznych oraz archeologicznych.
Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły oraz wszystkie chętne osoby spoza niej do uczestnictwa w warsztatach.
Spotkania historyczne, to świetny czas poznawania elementów kulturowych i tradycyjnych, symboliki narodowej i zrozumienia tożsamości.

Zajęcia odbywają się w soboty od godz 13:00 do 14:00
Koszt : £ 12
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: polskaszkolawoking@gmail.com

x

x

x

x