Wizja szkoły

Miejsce przyjazne dzieciom

Nigdy nie uczę moich uczniów. Ja tylko staram się zapewnić im warunki, w których mogą się uczyć.         Albert Einstein

1.  Wierzymy, że szkoła może być miejscem przyjaznym, w którym uczeń będzie czuł się bezpiecznie i swobodnie. Potrzeby każdego ucznia traktujemy w sposób indywidualny, dzięki czemu proces nauczania w naszej szkole jest skuteczny i efektywny a przede wszystkim przyjemny.
2.  W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli pracowników szkoły, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu.
3. Pielęgnuje się tradycję szkoły , skupiając wokół niej nauczycieli , uczniów, rodziców i absolwentów.
4. Uczy się dzieci oraz młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury.

5. Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły.
6. Zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły.
7. Organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.
8. Uczniowie zdobędą wykształcenie, którego nic nie jest w stanie ich pozbawić, a nauczyciele satysfakcję i wdzięczność wychowanków.
9. Naszym celem jest bycie coraz lepszą szkołą , która cieszy się  popularnością ale przede wszystkim wysokim zaufaniem naszych uczniów i rodziców.