Wolontariat

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ NASZEGO ZESPOŁU

Lubisz pomagać?

Jeśli kochasz dzieci, jesteś osobą otwartą, kreatywną, lubiącą wyzwania i masz w sercu rodzące się pragnienie pomocy, wspierania naszych uczniów i całej szkolnej społeczności – zapraszamy do kontaktu 🙂


Idea wolontariatu

Wolontariat to dobrowolna, świadoma i nieodpłatna praca na rzecz osób, społeczności lub społeczeństw. Wolontariuszem nazywa się osobę fizyczną, która bez wynagrodzenia i ochotniczo wykonuje dane świadczenia. Wolontariuszem może zostać każda osoba bez względu na wykształcenie, status zawodowy czy materialny, jednak kandydaci na wolontariuszy, zobowiązani są do przedstawienia aktualnego DBS-u a Ci, którzy nie ukończyli 18 lat, dodatkowo muszą mieć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.