Opłaty

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2024/25

Pierwsze dziecko £380 na rok

Drugie dziecko £340 na rok

Trzecie dziecko £300 na rok

Czwarte i każde kolejne dziecko – zwolnione z opłat

Zapisując dziecko/dzieci  do naszej szkoły należy wpłacić kwotę w wysokości £100 za pierwsze dziecko i  £80 za drugie dziecko  do dnia 31 maja 2024 roku.
Opłata ta będzie odliczona od całości kwoty za czesne.

Żadne opłaty nie podlegają zwrotowi na wypadek rezygnacji z edukacji dziecka!

Warunkiem nauki w naszej szkole jest uregulowanie całej kwoty do 15 września 2024.
W przypadku rezygnacji ze szkoły w trakcie roku szkolnego, opłaty nie będą zwracane.

Koszt podręczników szkolnych nie jest wliczany w opłatę za szkołę.

Koszty klubów pozalekcyjnych również nie są wliczane w opłatę za szkołę.
1 godz. klubu pozalekcyjnego jest dodatkowo odpłatna. Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do konkretnego klubu, proszone są o kontakt (tel. 07759 354448 lub polskaszkolawoking@gmail.com) w celu uzyskania informacji odnośnie ceny i wymaganych dokumentów.

Rodzice uczniów mają obowiązek regularnego dokonywania opłat za szkołę, w wyznaczonym terminie.
Do wszystkich opłat niewpłaconych w terminie szkoła automatycznie nalicza odsetki w wysokości £25 z każdym rozpoczętym miesiącem spóźnienia.

Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice uiszczą opłaty w wyznaczonej kwocie i terminie.

Szkoła ma prawo odmówić miejsca dziecku w szkole bez zwrotu poniesionych wcześniej przez Rodziców opłat, jeżeli Rodzic nie uiszczał ich w terminach.

DANE  DO  PRZELEWU 

POLSKA SZKOLA JEZYKA OJCZYSTEGO IM. ZOLNIERZY NIEZLOMNYCH W WOKING LTD

Account number
24668668

Sort code
309950

Czesne tytułem: Imię i nazwisko ucznia z dopiskiem: czesne / depozyt / książki

(np. Ewa Kowalska depozyt )

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Polskiej Szkoły Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Polskiej Szkoły Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych.