EGZAMINY GCSE I A LEVEL Z JĘZYKA POLSKIEGO

Polska Szkoła Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych w Woking przygotowuje młodzież do egzaminów GCSE i A- level z języka polskiego.  Przygotowanie do egzaminów GCSE w roku szkolnym 2023/2024 będa odbywały się stacjonarnie i prowadzone będą przez wykwalifikowanych nauczycieli. Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku polskim odpowiednio do standardów wymaganych podczas egzaminów. Poniżej informacja przygotowana przez panią Magdalenę Ulan, nauczyciela, który w Polskiej Szkole w UK pracuje od 25 lat, a od lat 5 przygotowuje młodzież do tych egzaminów.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ EGZAMIN A-LEVEL?

Egzamin składa się z trzech części. Cześć I: czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Cześć II: tłumaczenie z polskiego na angielski i odwrotnie. Cześć III: tekst na minimum 100 słów oraz Nowość – Projekt badawczy (Research project) – uczniowie wybierają jeden z czterech tematów i piszą prace w oparciu o załączony tekst źródłowy i własne materiały badawcze (filmy, nagrania, książki , czasopisma , włącznie ze źródłami z Internetu ), których jednak nie mogą mieć ze sobą ! Praca musi być napisana na minimum 300 słów. Test z rozumienia ze słuchu. Cześć w której uczniowie będą odpowiadać na pytania do odtwarzanych nagrań . Pytania są zarówno zamknięte ,jak i otwarte , w tym jedna dłuższa wypowiedz (na około 90 słów) na temat wysłuchanego tekstu.

Egzamin pisemny A-LEVEL:

Uczniowie musza napisać dwa eseje na podstawie podanych lektur i filmów. Musza przygotować się do egzaminu , wybierając jedna z lektur i jeden film albo dwie lektury .

Lista lektur do wyboru:

Sławomir Mrożek „Tango”

Jarosław Iwaszkiewicz „Panny z Wilka” oraz „Brzezina”

Jerzy Andrzejewski „Popiół i diament”

Lista filmów do wyboru :

„Katyń” reż. Andrzej Wajda

„Przypadek” reż. Krzysztof Kieślowski

Każdy esej powinien być napisany na około 300 słów.

DLACZEGO CHCEMY ZDAWAĆ TE EGZAMINY?

Uczniowie przystępują do egzaminów GCSE i A-LEVEL, aby podnieść swoje kwalifikacje, a także aby zdobyć certyfikat w zakresie języka polskiego, który jest traktowany jako język obcy. Dla wielu uczniów w Anglii dobrze zdany egzamin z języka polskiego, daje szanse na dostanie się na wyższe uczelnie bądź szanse na znalezienie lepszej pracy. Kandydaci, którzy przystępują do egzaminu A-LEVEL, zdaja wszystkie trzy części w jednym roku. Obowiązuje „stary” system oceniania, czyli oceny A* -E.

Dobrze zdane egzaminy GCSE czy A-LEVEL dostarczy dodatkowych punktów, które podniosą ocenę końcową uczniów. Składa się na nią końcową średnia wszystkich zdanych egzaminów GCSE.

Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się na stronie AQA:  

http://aqa.org.uk/ 

EGZAMIN GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzamin GCSE z języka polskiego jest  angielskim odpowiednikiem egzaminów na poziomie gimnazjalnym.Egzaminy przeprowadzane są przez angielski inspektorat AQA, odbywają się w sesji letniej (maj- czerwiec).Egzamin składa się z 4 modułów sprawdzających rożne sprawności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.Egzamin możemy zdawać na dwóch poziomach: podstawowym i wyższym.W wyniku czego uczeń będzie mógł dostać inna ocenę tzn. na poziomie wyższym maksymalnie 9, na wyższym 5.Tematyka egzaminów jest obszerna i obejmuje sprawdzenie zasobów słownictwa i sprawności językowej z kręgów tematycznych,  takich  jak :Problemy środowiskowe, zagadnienia społeczne ,kariera i ambicje życiowe i wiele innych.

Więcej informacji można otrzymać na stronie: Aqa.org.uk/languages

Egzamin ustny

W jego skład wchodzi: dyskusja, odegranie roli oraz dyskusja w oparciu o zdjęcie.

Egzamin pisemny

Uczeń musi przetłumaczyć z języka angielskiego na polski , oraz napisać wypracowanie na temat wolny na około 150 słów. Gdzie będą dwa tematy do wyboru z dwoma podanymi watkami, które należy rozwinąć. Egzamin GCSE – uznawany jest za egzamin praktycznego wykorzystania znajomości języka polskiego.

Informacje na temat egzaminu znajdują się również na stronie AQA  Aqa.org.uk/languages

GDZIE UCZNIOWIE ZDAJA EGZAMINY?

Uczniowie zdają poszczególne egzaminy w swoich angielskich szkołach bądź w innych centrach egzaminacyjnych np. w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Decydując się na egzamin poza swoją szkołą uczniowie ponoszą zdecydowanie wyższe koszty.

Aby zapisać się na egzamin, należy poinformować swojego nauczyciela ze szkoły angielskiej, uiścić opłatę wpisowa w wysokości £35 za egzamin A-level, natomiast £30 za egzamin z GCSE.