O nas

Patriotyzm i tradycja

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
Jan Paweł II

Polska Szkoła Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych w Woking, powstała z myślą o tych wszystkich rodzinach,  dzieciach i młodzieży, które pragną uczyć się języka polskiego.
To odpowiedź na potrzeby dzieci i ich rodziców.
Założeniem naszej szkoły jest nauka języka polskiego a poprzez nią poznawanie historii, geografii polski i szerzenie kultury, tradycji oraz  zwyczajów polskich.
Zadaniem naszej szkoły jest wsparcie rodziców oraz ich dzieci  w realizowaniu podstawy programowej obowiązującej w szkołach polonijnych w Wielkiej Brytanii.

Naszym celem jest nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu.
Pragniemy, aby poprzez naukę  uczniowie naszej szkoły poznawali, wracali do swoich korzeni, poznawali tożsamość i kulturę polską.

Wsparcie, opieka, inspiracja i rozwój uzdolnień w każdym dziecku, a także odpowiedzialne wychowanie to wartości, które również przyjmuje i którymi kieruje się nasza szkoła.
Dążymy do tego, aby dbać o to, by nie zginęła pamięć o tych, dzięki którym wciąż wysoko, dumnie i nieustannie powiewa nasza Narodowa, biało-czerwona flaga. W naszej szkole prawość i mądrość są rzeczywistością, której się pragnie dla siebie i innych. Komunikacja, dialog są w tej szkole metodą na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych.

Polska Szkoła Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych nie jest firma komercyjną. Pragniemy aby do naszej szkoły uczęszczały wszystkie dzieci , które chcą uczyć się języka polskiego.